Personuppgiftspolicy
Koboltresors Personuppgiftspolicy
Integritetspolicy (gäller fr.o.m. den 25 maj 2018)

 

Koboltresor följer kraven i den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data
Protection Regulation). Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och
medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den
personliga integriteten.

 

Vilka personuppgifter sparar vi?
I vår kunddatabas sparar vi uppgifter om namn, telefon, adress, eventuell e-postadress samt bokade resor. Dessa uppgifter sparas då du bokar en resa, beställer en katalog eller anmäler dig till vårt e-
nyhetsbrev.

 

Vi kan även komma att behöva information som födelsedatum, kön och passuppgifter.
Ändamål med personuppgiftsbehandligen.

 

Dina personuppgifter sparas för att kunna fullgöra våra åtaganden av beställda resor och behandlas av vår personal, våra samarbetspartners t ex flygbolag, hotell samt lokala samarbetspartner under resan och på resmålet.


Dina uppgifter kan användas för följande ändamål: Kontakta dig i händelse av att en avgång ändras eller ställs in, tillhandahålla reserelaterade produkter och tjänster som du beställer, immigrations- /tullkontroll, säkerhetskontroll, juridiska ändamål, kundundersökningar samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Den kan även behövas för att svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t.ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t.ex. myndigheter. 


Koboltresor säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.


Hur länge sparar vi informationen?
Normalt sparar vi uppgifter relaterade till utskick av resekatalog och e-post i 5 år.
All information som behandlas eller lagras hos Koboltresor skyddas enligt de krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.
Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål. 

 

För frågor om hur vi hanterar dina data eller begäran om dina dokumenterade uppgifter skicka e-
post till info@koboltresor.se  och ange i ämnesraden GDPR

 

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

 

KOBOLT RESOR

 

 

Adress: Nygatan 29, 702 11 Örebro

Telefon: +46(0)19 12 22 00

Mail: info@koboltresor.se